Wzrost konkurencyjności Wilga Sp. z o.o. poprzez wdrożenie systemu B2B do automatyzacji procesów z Partnerami

 

Firma WILGA Sp. z o.o. powstała w 1990 roku, prowadzi działalność handlową w zakresie techniki grzewczej, techniki sanitarnej w tym ogrzewnictwa, ciepłownictwa, wentylacji, klimatyzacji, technologii wody, techniki basenowej, techniki solarnej oraz urządzeń związanych z techniką sanitarną oraz wyposażeniem łazienek.

 

Od początku działalności współpracujemy z wieloma czołowymi producentami o światowym znaczeniu, dzięki czemu mamy dostęp do najnowszych technologii techniki grzewczej i sanitarnej, które wykorzystujemy w naszej ofercie handlowej. Mając na uwadze potrzeby naszych klientów zatrudniamy osoby o dużym doświadczeniu i wysokich umiejętnościach.

 

 

Wilga Sp. z o.o.

realizuje projekt

pt. „Wzrost konkurencyjności Wilga Sp. z o.o. poprzez wdrożenie systemu B2B do automatyzacji procesów z Partnerami” 

.

z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki

Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Głównym celem projektu jest stworzenie systemu B2B pozwalającego zautomatyzować szereg procesów biznesowych wykonywanych na linii Wilga Sp. z o.o. - partnerzy.

Celem projektu jest automatyzacja procesów B2B w architekturze trójwarstwowej, tzn. przy pomocy platformy webowej dla tzw. cienkiego klienta.

Dzięki realizacji projektu wprowadzona zostanie innowacja organizacyjna, wirtualizacja i automatyzacja procesów biznesowych.

Wprowadzenie nowoczesnej technologii pozwoli zautomatyzować wiele procesów, a co za tym idzie zwiększyć efektywność komunikacji na linii  Wilga Sp. z o.o.- Partnerzy. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologii informatycznych nastąpi zintegrowanie potencjałów partnerów z potencjałem firmy Wilga Sp. z o.o.. To spowoduje efekt synergii, który pozwoli na uzyskanie trwałej przewagi konkurencyjnej na rynku.

Zasięg: krajowy (Polska)

Rynek docelowy: Polska

Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-24-025/13-00

Fundusze europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki