Kontakt

Wilga Sp. z o.o.WILGA Sp. z o.o.

ul. Jagiellońska 59/65
42-200 Częstochowa

NIP 577-00-02-546
REGON 008408634
KRS nr 0000206155 Sąd Rejonowy w Częstochowie

XVII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy : 50 000,00 zł      

 

TECHNIKA GRZEWCZA I SANITARNA